مزرعه رستوران آترینا
دارای رستوران مسقف به ظرفیت 150 نفر
فضای باز به ظرفیت 120 نفر
سالن به ظرفیت 32 نفر به صورت VIP
سرو و ارائه انواع غذای ایرانی فرنگی و پیتزا